Programske rešitve

Upravljanje tiskanja

Nadzor nad tiskanjem

Rešitve za upravljanje tiskanja.
Rešitve za oddaljeno upravljanje naprav.

MDS - Optimizacija tiskanja

Managed Document Services ali storitve upravljanja z dokumenti.

Produkcijski tisk

Kyocera TASKalfa Pro 15000c - Inkjet je prihodnost.

Upravljanje z dokumenti

Digitalizacija poslovanja

Rešitve, ki pomagajo podjetjem, da so bolj agilna, prilagodljiva in učinkovita.

DMS

Sistemi za upravljanje z dokumenti omogočajo strukturirano hrambo podatkov.

IKT storitve

Varovanje podatkov

Najbolj učinkovita zaščita pred izgubo podatkov je varnostno kopiranje.

Virtualizacija

Izkoristite možnosti, ki jih ponujajo navidezna okolja.

Digitalna pisarna

Pisarna v oblaku in orodja za učinkovito skupinsko delo.

Naprave

Tiskalniki

Kyocera

Laserski tiskalniki in multifunkcijske naprave.

Epson

Inkjet tiskalniki in multifunkcijske naprave.

CITIZEN

Termični tiskalniki in tiskalniki na termični transfer.

Strežniki NAS

Synology

Rešitve za hrambo in varovanje podatkov ter nadzorne sisteme.

MREŽNA OPREMA

Wi-Fi usmerjevalniki Synology

Ponudba ruterjev Synology za nemoten dostop do spleta.

Skenerji

Plustek

Poslovni skenerji v formatih A4 in A3 in prenosni skenerji.

CZUR

Knjižni skenerji - ni potrebno razdirati vezave.

Podpora
Podpora uporabnikom

Poiščite odgovore, prenesite gonilnike ali preverite cene in garancijske pogoje.

Servis in tehnična podpora

Center za podporo uporabnikov, naročilo servisa in baza znanja.

Podpora Synology

Naročilo na servis in pomoč pri namestitvi naprave ali postavitvi sistema za varnostno kopiranje.

Prenosi

Dostop do cenikov, brošur, gonilnikov in drugih pomembnih dokumentov.

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji, ki veljajo za vse dobave in ponudbe podjetja.

Poblaščeni servisi Kyocera

Seznam pooblaščenih serviserjev za naprave Kyocera v Sloveniji.

Prodajni partnerji Kyocera

Seznam pooblaščenih prodajalcev tiskalnikov in multifunkcijskih naprav Kyocera.

O nas
O podjetju Xenon forte

Predstavitev podjetja in osebna izkaznica.

Mediji o nas

Raziščite objave v medijih, kjer se pojavlja tudi Xenon forte.

Novice

Bodite na tekočem z našimi najnovejšimi novicami.

Študije primerov

Primeri dobre prakse iz naših programov.

Akcije

Ugodna ponudba tiskalnikov in večfunkcijskih naprav Kyocera.

Kontakt

Kontaktirajte nas, odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Izjava OEEO

Izjava o vračilu OEEO in ustrezno odlaganje porabljenih tonerjev.

Zaposlitev

Preverite odprta delovna mesta.

01 548 48 00


Splošni pogoji poslovanja

1. Splošno
Naslednji splošni pogoji veljajo za vse dobave in ponudbe prodajalca Xenon forte d.o.o.., Letališka cesta 29, Ljubljana z matično številko: 5322537. Sklicevanje strank (kupcev) na lastne standarde ali prodajne pogoje se zato ne upošteva.Splošni pogoji poslovanja so narejeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. V kolikor iz spodaj opisanih pogojev pravice potrošnika niso razumljive ali vidne, veljajo določila v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.Informacije iz 1. odstavka 43.b člena ZVPot so sestavni del pogodbe in se ne spreminjajo.Vsi dokumenti, predračuni, pogodbe in računi so napisani v slovenskem jeziku, razen v primeru, ko kupec izrazi željo, da je dokument napisan v tujem jeziku oziroma pri mednarodnem sodelovanju.
2. Ponudba in sklenitev pogodbe
Naš izbor ponujenih izdelkov ni zavezujoč. Naročilo stranke je ponudba za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Zgolj potrditev prejema naročila še ne pomeni sprejema ponudbe. Prodajna pogodba šteje za sklenjeno, ko je z naše strani potrjen sprejem naročila, ali z dostavo blaga in potrditvijo odpreme. Pogodba bo hranjena v našem podjetju in je možna na vpogled v zgodovini naročil stranke.
3. Pravica do odstopa od pogodbe skladno s 43.č členom ZVPOT
Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 30 dneh po sporočilu o odstopu.Če je potrošnik odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila. Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.V primeru odstopa od pogodbe je dolžan kupec blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati prodajalcu v tridesetih dneh po poslanem pisnem sporočilu o odstopu od pogodbe, razen, če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi za to bil kriv kupec. Poleg izdelka je dolžan kupec vrniti tudi vse spremne dokumente, vse kar je poleg izdelka samega prejel in embalažo. Kupec sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga samo v obsegu, kot je to nujno za ugotovitev dejanskega stanja izdelka in kot je to običajno v prodajalnah.
4. Cene
(1) Vse navedene cene so v evrih, vsebujejo DDV in veljajo v trenutku oddaje naročila in ob osebnem prevzemu na naslovu podjetja. Zaradi narave poslovanja prek spleta se ponudba na spletni strani ažurira in spreminja pogosto in hitro. Pri prikazu cene uporabnik lahko izbira prikaz z DDV ali brez.(2) Cene proizvodov, ki so označene kot “napovedane cene” temeljijo na ne zavezujočih informacijah s strani dobaviteljev ali proizvajalcev in se lahko spremenijo vse dotlej, dokler izdelek ni dostopen na trgu. Za napovedane izdelke prodajalec ne jamči za ceno, kvaliteto ali videz izdelka ali za datum, ko se izdelek pojavi na trgu.(3) Embalažni materiali postanejo last kupca.(4) Stroški poštnine in pakiranja bremenijo kupca, če ni dogovorjeno drugače.
5. Dobavni rok
Predvideni rok dobave je odvisen od razpoložljivosti izdelka, o čemer so kupci obveščeni ob naročilu.
6. Prehod tveganja in garancije
(1) Do prevzema blaga kupca prodajalec nosi breme izgube ali naključne poškodbe blaga. Če stranka prevzame blago neposredno od prodajalca, se tveganje za izgubo ali naključno poškodbo blaga prenese na kupca ob prevzemu. Če prodajalec pošlje blago kupcu po prevozniku, se tveganje prenese na kupca, takoj, ko se blago izroči prevozniku. Če je kupec fizična oseba, se tveganja prenese nanj, ko mu prevoznik dostavi blago.(2) Garancijski rok začne teči v trenutku, ko je blago dobavljeno. Pri tem se uporabijo veljavni predpisi. Če je bil dobavljeni izdelek popravljen ali spremenjen po kupcu ali tretji osebi brez pisne odobritve prodajalca, garancija preneha.(3) Garancijski roki so določeni z zakonskimi predpisi (Obligacijski zakonik, Zakon o varstvu potrošnikov) in spremljajoči predpisi.(4) O očitnih napakah in pomanjkljivostih proizvodov mora kupec prodajalca pisno obvestiti takoj, najpozneje v štirinajstih dneh po prejemu blaga.
7. Omejitve odgovornosti
Omejitev odgovornosti ne velja za škodo, ki nastane kot posledica namernega dejanja ali hude malomarnosti.
8. Plačilo
(1) Če ni dogovorjeno drugače, je treba vse račune za dobavljene izdelke  plačati takoj po prevzemu.(2) V primeru zamude plačila ima prodajalec pravico, da zaračuna zakonske zamudne obresti.
9. Pridržana pravica
Vsi izdelki, ki so predmet prodaje, ostanejo v lasti prodajalca do dokončnega plačila, razen v primeru prodaje na obroke.
10. Razveza pogodbe
Za razvezo pogodbe se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika in predpisov o varstvu potrošnikov.
11. Preklic pogodbe in vrnitev blaga
(1) Če je kupec fizična oseba lahko prekliče svojo izjavo, da sklene prodajno pogodbo v roku 15 dni. Preklic mora biti poslan na naslov:– Xenon forte d.o.o., Letališka cesta 29, 1000 Ljubljana– e-mail: prodaja@xenon-forte.si(2) V primeru pravilnega preklica, sta prodajalec in kupec drug drugemu dolžna povrniti, kar sta prejela – odštejejo se stroški, ki so pri tem nastali.(3) Če kupec ne more vrniti prejetega blaga v celoti ali ga vrne v slabšem stanju (okvara, poškodba, ki ju je povzročil kupec), je dolžan povrniti prodajalcu tudi vrednost škode, če je poškodbe mogoče odpraviti, v nasprotnem pa izgubi pravico vračila.
12. Varstvo podatkov
(1) Naši postopki za varstvo podatkov, so v skladu s predpisi Republike Slovenije o varstvu podatkov.(2) Kupec se strinja, da prodajalec lahko obdeluje, hrani in uporablja podatke o strankah, ki jih prejme v zvezi s poslom, razen takih, ki so zaupne narave.(3) Prodajalec uporablja strankin e-poštni naslov samo za informiranje kupca glede posla ali (če se kupec s tem strinja) za obveščanje o novostih, akcijah in podobno.(4) Prodajalec  ne bo ne posredoval osebnih podatkov o strankah tretjim osebam. Izjemoma to sme storiti bodisi na željo kupca ali, če to posel zahteva (reševanje reklamacij). V takih primerih se obseg prenesenih podatkov omeji na najnižjo potrebno  raven.(5) Stranka mora biti obveščena in imeti možnost, da popravi, blokira in izbriše svoje osebne podatke iz evidence prodajalca, razen v primeru, ko jih prodajalec potrebuje iz davčnih razlogov oz. upravičenih zahtev državnih organov.
13. Provizije pri plačevanju s plačilnimi karticami in PayPalom.
Pri plačilu s plačilnimi karticami in PayPalom ne zaračunamo dodatne provizije. Za zaračunane stroške ali provizije s strani izdajatelja kartic ali izvajalca plačilnega sistema ne odgovarjamo. PDF verzija –>