BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230913T084008Z DESCRIPTION:Kaj: Srečanje partnerjev podjetja Xenon forte.\nKdaj: 19. sept embra 2023 ob 8:30/9:00 (predvidoma do 14. ure).\nKje: v hotelu Radisson B lu (Plaza) v ljubljanskem BTC-ju.\n\nAgenda\n\n* 8:30 - 9:00 - Prihod in ogrevanje\ n* 9:00 - 9:15 - Napoved dogodka in štart\n* 9:15 - 9:35 - Predstavitev šampionskih rešitev Kyocera\n* 9:35 - 9:55 - Predstavitev novih dirkalni kov Kyocera\, trendi\, konkurenčne prednosti in referenčni projekti\n* 9 :55 - 10:15 - Odmor za kavo in druženje\n* 10:15 - 10:35 - Predstavitev z magovalnih rešitev Synology\n* 10:35 - 10:55 - Prednosti partnerskega pro grama Synology\, konkurenčne prednosti in prodajna orodja\n* 10:55 - 11:0 5 - Vprašanja in odgovori\n* 11:05 - 11:30 - Odmor in prestavitev na loka cijo za zabavni del srečanja\n* 11:30 - 14:00 - Pogostitev\, zabava in dr uženje\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20230919T140000 DTSTAMP:20230913T084008Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20230919T083000 LAST-MODIFIED:20230913T084008Z LOCATION:Radisson Blue hotel v ljubljanskem BTC-ju (Plaza) ORGANIZER;CN="Tomaž Zajc":mailto:tomaz@xenon-forte.si PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-si:Srečanje partnerjev podjetja Xenon forte d.o.o. TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000009426381EE6D901000000000000000 0100000002E51935CA9712E479D42DEF25F36F774 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Kaj: Srečanje partne rjev podjetja Xenon forte.

Kdaj: 19. septembra 2023 ob 8:30/9:00 (predvidoma do 14. ure).

Kje: v hotelu \;Radisson Blu (Plaza) \;v ljubljanskem BTC -ju.

Agenda

  • 8:30 - 9 :00 - Prihod in ogrevanje
  • 9:00 - 9:15 - Napoved dogodka in štart< /li>
  • 9:15 - 9:35 - Predstavitev šampionskih rešitev Kyocera< /span>
  • 9:35 - 9:55 - Predstavitev novih dirkalnikov Kyo cera\, trendi\, konkurenčne prednosti in referenčni projekti
  • 9: 55 - 10:15 - Odmor za kavo in druženje
  • 10:15 - 10:35 - Predstavitev zma govalnih rešitev Synology
  • 10:35 - 10:55 - Pre dnosti partnerskega programa Synology\, konkuren čne prednosti in prodajna orodja
  • 10:55 - 11:05 - Vprašanja in odgovori
  • 11:05 - 11:30 - Odmor in prestavitev na lokacijo za zabavni del srečan ja
  • 11:30 - 14:00 - Pogostitev\, zabava in druženje

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR