sl-SIen-GBhr-HRhr-BAsr-Latn-ME

Varnovanje osebnih podatkov


    (1) Naši postopki za varstvo podatkov, so v skladu s predpisi Republike Slovenije o varstvu podatkov.

    (2) Kupec se strinja, da prodajalec lahko obdeluje, hrani in uporablja podatke o strankah, ki jih prejme v zvezi s poslom, razen takih, ki so zaupne narave.

    (3) Prodajalec uporablja strankin E-poštni naslov samo za informiranje kupca glede posla ali (če se kupec s tem strinja) za obveščanje o novostih, akcijah in podobno.

    (4) Prodajalec ne bo posredoval osebnih podatkov o strankah tretjim osebam. Izjemoma to sme storiti bodisi na željo kupca ali, če to posel zahteva (n. pr. reševanje reklamaci)j. V takih primerih se obseg prenesenih podatkov omeji na najnižjo potrebno  raven.

    (5) Stranka mora biti obveščena in imeti možnost, da popravi, blokira in izbriše svoje osebne podatke iz evidence prodajalca, razen v primeru, ko jih prodajalec potrebuje iz davčnih razlogov oz. upravičenih zahtev državnih organov.