sl-SIhr-HRsr-Latn-ME

Error kode pri skeniranju na e-pošto

1101 Error: Host name SMTP sever name is not set.
Error SMTP server name.
Register [SMTP Server Name] in [Advanced]-[SMTP] -[General] in COMMAND CENTER.

1102 Error: User/Password User ID for the authentication is not entered or entered wrongly. Wrong authentication password is entered.
Enter the correct user ID/password for authentication at [Advance] in COMMAND CENTER.
Enter the password of [Login User Name] of the [POP3] page or the [SMTP] page correctly.

1104 Error: No Recipient address The destination address is not specified.
Specify the destination address.

1105 Error: Not support protocol SMTP Protocol is set to OFF.
Check ON [SMTP] in [Advanced]-[SMTP] - [General] in COMMAND CENTER.

1106 Error: No Sender Info Sender address is not enter
Enter the correct [Sender Address] in [Advanced]-[SMTP] -[General] in COMMAND CENTER.

2101 Error: Can not connect Select [Other authenticate] when authenticating POP before SMTP.
Select valid POP3 user other than [Other].
The specified server is not SMTP server.
Enter the correct [SMTP Server Name] in [Advanced]-[SMTP] -[General] in COMMAND CENTER.
Network is not connected.
Check if the server is operating properly.
Check the network connection (cable. network condition within LAN, etc.).

2102 Error: Can not connect with timeout. The server is unable to communicate.
Check if the server is operating properly.

2103 Error: Response wait with timeout. The server is unable to communicate.
Check if the server is operating properly.

2201 Error: Network transfer Error occurs on the network.
Check the network connection (cable. network condition within LAN, etc.).

2202 Error: Network transfer with timeout. Error occurs on the network.
Check the network connection (cable. network condition within LAN, etc.).

2203 Error: Response wait with timeout. Response is not returned from the server above specified time.
Check the network connection (cable. network condition within LAN, etc.).

2204 Error: E-Mail Size limit The size of E-mail exceeds its limit.
Change the [E-mail Size Limit] in [Advanced]-[SMTP] -[General]-[E-mail Setting] in COMMAND CENTER.

3101 Error: Server response The server is error status.
Check if the server is working properly.
Server setting is not authenticated normally.
Check the settings for client/server authentication.

3201 Error: Not Found Authentication Mechanism Unsupported SMTP Authentication Mechanism is found.
Check the settings for client/server Authentication Mechanism.

9181 Error: Page max count over The number of pages of a send file exceeded 999 pages.
Set the number of pages as 999 or less.

Error kode pri skeniranju na FTP strežnik

1101 Error: Host name Enter the disable host name/IP address.
Enter the correct host name or IP address.

1102 Error: User/Password Domain name is not entered.
Enter the user name with the form of either
[Domain User] or [Domain/User].
Assign disable user/password.
Enter the correct user name/password.

1103 Error: Pathname or File Name Connect to the folder which is not permitted for reference/writing.
Enter correct user name/password.
Check the access limit of destination folder.
Assign disable folder path. Enter correct folder path.

1105 Error: Not support protocol FTP Protocol is set to OFF.
Check ON in the [Scanner]-[FTP] screen in COMMAND CENTER.

2101 Error: Can not connect Enter the disable host name/IP address.
Enter the correct host name or IP address.
Assign the wrong port number.
Enter the correct port number.
Network is not connected. Check if the server is operating properly.
Check the network connection (cable. network condition within LAN, etc.).

2102 Error: Can not connect with timeout The server is unable to communicate. Send to server which does not support FTP server.
Check if the server is operating properly. Enter the correct host name or IP address.

2103 Error: Response wait with timeout The server is unable to communicate.
Check if the server is operating properly.

2201 Error: Network transfer Error occurs on the network.
Check the network connection (cable, network condition within LAN, etc).

2202 Error: Network transfer with timeout Error occurs on the network.
Check the network connection (cable, network condition within LAN, etc.).

2203 Error: Response wait with timeout Response is not returned from the server above specified time.
Check the network connection (cable, network condition within LAN, etc.).

3101 Error: Server response The server is error status. Check if the server is working properly.

9181 Error: Page max count over The number of pages of a send file exceeded 999 pages.
Set the number of pages as 999 or less.

Error kode pri skeniranju na SMB

1101:The server name of the SMTP server is not set  orrectly or the host name is incorrect when sending scan data to an FTP server. Use COMMAND CENTER and register the SMTP server name and the host name correctly.

1102: The login user name is incorrect or the domainame has not been entered. Enter login name, domainname and password correctly.

Skeniranje na Windows strežnik 2012 in novejši: Skeniranje deluje le na vratih 445 (prej: 139)

1103:The network path name is incorrect or you do not have access to the folder specified. Use COMMAND CENTER and register the path name correctly.

1104:No recipient address. Enter e-mail address correctly.    

1105: E-mail - The SMTP protocol setting is turned off.    
Use COMMAND CENTER and turn on the SMTP protocol setting.    
Scan to PC (SMB) - SMB setting is turned off.
Use COMMAND CENTER and turn on the SMB setting.    
Scan to PC (FTP) - FTP setting is turned off.
Use COMMAND CENTER and turn on the FTP setting.

1106: The sender address setting under e-mail:
SMTP is not registered.
Use COMMAND CENTER and register the sender address. 

210#: The network cable is disconnected or the hub that it is connected to is not operating properly. Check the cable connection or the hub.    
The server name or the host name of the SMTP server is not set correctly.
Use COMMAND CENTER and register the SMTP server name and the host name correctly.  

220#: The network cable has become disconnecte during transmission or the hub that it is connected to has stopped operating. Check the cable connection or the hub. 

3101: SMTP Authentication error.
Consult with Your network administrator to verify that your Login Account Name and Login Paswrod required for SMTP Authentication are correct.

Nastavitev skeniranja na Windows 10 (SMB 1)

Windows 10 privzeto nima omogočenega strežnika SMB1. Omogočiti ga morate, če želite skenirati direkno na računalnik in imate starejše naprave Kyocera, ki podpirajo samo SMB1.

Več o SMB protokolih je na Microsoftovi strani (zunanja povezava).

Postopek:
V »Programs and features« kliknete na »Turn Windows features on or off«

Image

Poiščete SMB 1.0/CIFS File sharing Support in vklopite SMB 1.0/CIFS Server. Vse ostale nastavitve pustite kot so bile.

Image

Text/HTML

Windows 10 pa imajo že privzeto inštalirano novo orodje Kyocera print center, ki ga lahko uporabimo tudi za skeniranje z uporabnikovega računalnika - na stari način, podobno kot smo skenirali s programoma Twain in Wiavendar podpira le skeniranje z naprav, priključenih preko omrežja (Network). Orodje je na voljo tudi uporabnikom Windows 8 in Windows 8.1 v trgovini Windows Store:
Image


Program je enostaven in razdeljen na štiri glavne funkcionalnosti, od katerih lahko za skeniranje uporabimo dve:
-Devices, v katerem piščemo svoje naprave na lokalnem omrežju;
-Scan, s pomočjo katerega skeniramo dokumente z izbrane naprave:

Image


Naprave poiščemo s pomočjo ikone v spodnji orodni vrstici:

Image


Program samodejno poišče vse naprave na lokalnem omrežju in nam jih ponudi za uporabo:

Image


Iz najdenih naprav izberemo napravo, na kateri želimo skenirati dokument in se vrnemo na ekran skeniranja:

Image


Izberemo ločljivost, tip dokumenta in ostale željene lastnosti:

Image


Če naprava samodejno ne zazna velikosti originala (običajno le pri skeniranju s stekla), izberemo velikost originalnega dokumenta:

Image


Program skenira dokument:

Image


Skeniranemu dokumentu lahko dodajamo dodatne strani, ali pa zaključimo s skeniranjem s pritiskom an tipko Finish:

Image


V oknu se nam pokaže poskeniran dokument, ki ga lahko odpremo s pritikom na tipko "Open File":

Image

Vzpostavitev WiFi povezave (tiskalniki)

ekateri novejši tiskalniki Kyocera imajo že serijsko vgrajen vmesnik za brezžično omrežje WiFi, nekaterim pa je možno vmesnik IB-36 dokupiti.
Tiskalniki z vgrajenim brezžičnim vmesnikom imajo poleg imena pripono "w" - na primer: Ecosys P2040dw.

Image

Naslednja navodila so narejena na napravi Ecosys P2040dw, vendar je postopek podoben pri vseh tiskalnikih (barvnih in črno/belih) A4 velikosti.

Tiskalniki nimajo zaslona, občutljivega na dotik, zato je brezžični mrežni vmesnik priporočljivo  konfigurirati preko žičnega omrežja in orodja za konfiguracijo, ki se nahaja na tiskalniku priloženem DVD ploščku z gonilniki, ali preko spletnega vmesnika, ki ga imajo vse mrežne naprave Kyocera.
Za oba načina konfiguracije je nujno, da tiskalnik (za čas konfiguracije) priključimo na žično omrežje. 

Obstaja več načinov konfiguracije brezžičnega vmesnika - od takšnih, ki jih na brezžični usmerjevalnik povežemo s pomočjo tipke WPS, preko WPS kode, ali, nenazadnje - če imamo računalnik, ki ima vgrajen brezžični vmesnik -  s pomočjo vzpostavitve direktne povezave med računalnikovem in tiskalnikovim brezžičnim vmesnikom (WiFi direct).

Navodila so pripravljena za najbolj pogosto konfiguracijo, ko imamo računalnik, ki ima žični mrežni vmesnik in brezžični usmerjevalnik (velja za oba primera - z ali brez WPS) in priloženim orodjem na DVD z gonilniki.


Postopek konfiguracije

1.) V DVD enoto našega računalnika vstavimo plošček DVD z gonilniki, priloženimi napravi Kyocera. Čarovnik za namestitev se avtomatsko požene, lahko pa jo poženemo tudi z dvoklikom na ikono setup.exe.
Orodje za konfiguracijo brezžičnega vmesnika se nahaja pod menijem Maintenance, ki ga izberemo:

Image


2.) Pod menijem Maintenance izberemo orodje WiFi Setup Tool:

Image


3.) Kot smo omenili že na začetku, lahko WiFi povezavo vzpostavimo tudi preko funkcionalnosti WPS. Če imamo brezžični usmerjevalnik, ki podpira WPS izberemo prvo opcijo.
Mi bomo nadaljevali z bolj pogosto konfiguracijo, ko napravo povezujemo na brezžično omrežje s pomočjo omrežij SSID - zato izberemo opcijo Do not use WPS:

Image


4.) Čarovnik nam ponudi možnost konfiguracije WiFi povezave s pomočjo direktne povezave (WiFi direct) med računalnikom in tiskalnikom (v tem primeru mora imeti računalnik vgrajem brezžični vmesnik).
Glede na to, da imajo vsi računalniki mrežni vmesnik, veliko manj pa tudi brezžični, izberemo prvo opcijo, to je LAN cable:

Image


5.) Če tiskalnika do sedaj še nismo priključili z žičnim mrežnim kablom, storimo to sedaj in tiskalnik vklopimo:

Image


6.) Čarovnik nam pokaže naprave na lokalnem omrežju. Ko najde našo napravo, jo izberemo. Nadaljnje iskanje lahko prekinemo s pritiskom tipke Stop discovery:

Image


7.) Čarovnik nas vpraša za administrativno uporabniško ime in geslo. 
Privzeto uporabniško ime in geslo za Kyocerine naprave je Admin.
Prva črka je VELIKA, vse ostale so male!

Image


8.) Odpre se vmesnik, v katerem izbiramo ali iščemo različna brezžična omrežja.
Naprednejši uporabniki lahko SSID omrežja in ključ vpišejo preko opcije Manual setup.
Večina uporabnikov pa bo počakala, da bo vmesnik pokazal vsa brezžična omrežja na seznamu in izbralo svoje omrežje: 

Image


9.) Iz liste brezžičnih omrežij izberemo svoje omrežje in pritisnemo tipko Next :

Image


10.) Vpišemo SSID ključ za dostop do omrežja:

Image


11.) Omrežje je povezano.
Mrežni kabel lahko izklopimo s tiskalnika, saj je le ta sedaj povezan z brezžičnim omrežjem:

Image

WiFi direkt povezava s telefonom (M2640idw)

Kaj je opcija WiFi direkt in za kaj je uporabna?

Wifi direkt funkcija omogoča mobilnim uporabnikom (mobilni telefoni in tablice) tiskanje in skeniranje preko direktne povezave z multifunkcijsko napravo (ali tiskalnikom) brez uporabe brezžičnega usmerjevalnika (Routerja).
To pomeni, da dokument, ki ga ima uporabnik na telefonu, lahko natisne na napravi Kyocera - brez da bi pred tem moral telefon povezati v interno WiFi omrežje.
Primer uporabe: Fotokopirnica ali pa tajništvo v podjetju.

Image


Nekatere novejše Kyocerine naprave imajo že vgrajen mrežni vmesnik. Te naprave prepoznamo po dodani oznaki "w" v imenu. Na primer: Ecosys M2640idw

Sledeča navodila so narejena na napravi Ecosys M2640idw z vgrajenim mrežnim vmesnikom.


Navodila za konfiguracijo direktne povezave:

Navodila za konfiguracijo direktne povezave

1.)Na napravi najprej omogočimo funkcijo WiFi direct.
Funkcijo omogočimo preko ikone dodatnih nastavitev (ikona s pikami) na napravi:

Image


2.) Izberemo ikono System Menu:

Image


3.) Pomaknemo se po zaslonu navzdol do opcije System/Network:

Image


4.) Za konfiguracijo mrežnih vemsnikov se moramo prijaviti kot sistemski administrator.
Uporabimo privzet uporabniško ime "Admin" in geslo "Admin":

Image


5.) Na naslednjem zaslonu izberemo meni Network:

Image


6.) In izberemo Wi-Fi Direct Settings:

Image


 7.) Preverimo, da je WiFi direkt funkcija aktivna, v slučaju večjega števila naprav v bližini pa si zapomnimo tudi ime naprave (Device Name):

Image


8.) Na telefonu v nastavitvah brezžičnih omrežij poiščemo funkcije WiFi Direct, povezava WPS s pomočjo gumba ali vpis PIN kode WPS (Slike spodaj so narejene na sistemu Android 5.1.1, vendar nastavitve veljajo tudi na ostalih verzijah Andorid, vmesnik pa se minimalno razlikuje):

Image


9.) Glede na izbrano opcijo nadaljujemo z naslednjim korakom direktne povezave med telefonom in napravo.
Spodnja slika kaže povezavo z opcijo Wifi Direct, druga slika pa povezavo s funkcijo WPS povezava z gumbom:

Image 

Povezava s pomočjo WPS gumba:

Image


10.) Na zaslonu vidimo potreditveno polje za direktno pred vzpostavitvijo direktne povezave.
Potrdimo izbitro s pritiskom gumba Yes:

Image


11.)Napravi sta povezani:

Image


Ob uporabi funkcij skeniranja s telefonom na zaslonu multifunkcijske naprave vidimo opozorilo o oddaljenem nadzoru:

Image


Za uporabo priporočamo uporabo aplikacije Kyocera Mobile Print:

Image

Za uporabo tiskanja z ostalih aplikacij na androidnem telefonu pa je priporočljivo namestiti aplikacijo Google Cloud print:

Image

Vzpostavitev WiFi povezave (M-2640idw)

Nekatere novejše Kyocerine naprave imajo že serijsko vgrajen vmesnik za brezžično omrežje WiFi. Te naprave imajo poleg imena pripono "w" - na primer: Ecosys M2540idw.

Image

Naslednja navodila so narejena na napravi Ecosys M2540idw, vendar je postopek podoben pri vseh napravah (barvnih in črno/belih) A4 velikosti - z zaslonom, občutljivim na dotik.


Postopek konfiguracije:

Postopek konfiguracije

1.) Na domečem (Home) zaslonu naprave izberemo ikono za dodatne nastavitve naprave (ikona s pikami):

Image


2.) Izberemo ikono System Menu:

Image


3.) Pomaknemo se po zaslonu navzdol do opcije System/Network:

Image


4.) Za konfiguracijo mrežnih vemsnikov se moramo prijaviti kot sistemski administrator.
Uporabimo privzet uporabniško ime "Admin" in geslo "Admin":

Image


5.) Na naslednjem zaslonu izberemo meni Network:

Image


6.) In nato Wi-Fi Setings:

Image


7.) Izberemo opcijo Setup:

Image


8.) Na voljo imamo možnost preverjanja stanja obstoječe povezave (Connection status), in dva načina povezave z novim omrežjem.
Večina nas bo izbrala  opcijo Quick Setup. Le tisti, ki imajo, naprednejpe nastavitve, kot je na na primer - skrito omrežje, ki ne oddaja SSID signala, bodo izbrali opcijo "Custom Setup":

Image


9.) Večina modernejših brezžičnih usmerjevalnikov ima več možnosti konfiguarcije z brezžičnim omrežjem - od iskanja ali vpisa SSID, vpisa PIN kode pa do pritiska WPS gumba.
Za ta navodila bomo izbrali možnost Available Network

Image


10.) Naprava poišče vsa vidna brezžična omrežja v bližini in nam jih prikaže na zaslonu. Izberemo svoje omrežje in pritisnemo gumb Connect:

Image


 11.) Vpišemo SSID ključ (Preshared key):

Image


12.) Naprava se povezuje na WiFi omrežje:

Image


 13.)Naprava je povezana na WiFi omrežje:

Image

Nastavitev emulacije

Kyocera tiskalniki lahko oponašajo različne modele tiskalnikov (IBM, Epson, HP...), z različnimi kodnimi nabori znakov (Latin 2, CP1250, PC8-PCnova):


  • PCL 852:  (PC-852 Latin 2)

Permanent !R! FRPO U6,65;FRPO U7,55;EXIT;
Temporary
 !R! CSET 17U;EXIT;

  • Epson 852:   (PC-852 Latin 2)

Permanent:  !R! FRPO P1,5;FRPO U6,65;FRPO U7,55;EXIT;

Izjeme FS9100, FS9500 in KM-1530:
!R! FRPO U6,19;FRPO U7,0;EXIT;

  •  PCL 437:     (PC8 PC-Nova)

Permanent !R! FRPO P1,6;FRPO U6,81;FRPO U7,58;EXIT;
Temporary
 !R! CSET 27Q;EXIT;

  • Epson 437: (PC8 PC-Nova)
    (velja za: FS-920, FS-1010, FS-1020D, FS-1030D, FS-1900, FS-3830, FS-2000D, KM-3035)

Permanent !R! FRPO P1,5;FRPO U6,81;FRPO U7,58;EXIT;

Opozorilo - omejitve!

-Starejši Kyocerini tiskalniki (FS-1800, FS-3800 in starejši) emulacije Epson 437 ne podpirajo!

-Barvni tiskalniki ne podpirajo emulacije Epson, saj iglični tiskalniki niso tiskali barvno!

-Tiskalnik FS-720 in multifunkcijske naprave KM-1635, FS-1016 in FS-1116 s tiskalniškim vmesnikom X so GDI tiskalniki, primerni izključno za tiskanje  iz Windows okolja - brez emulacij!

-Tiskalnik FS-820 v DOS-u omogoča le emulaciji PCL 852 in PCL 437, saj nima emulacij "Post script", "IBM-Pro printer", KC-GL, Line printer in "Epson LQ-850"

  • Epson 437     (IBM PC-8)
    - Za starejše tiskalnike (FS1800, FS3800, KM-2030, KM-2530) z uporabo CF card:

!R! MCRO EPSON;FRPO P1,5;FRPO U6,41;FRPO U7,53;EXIT;
+Vstavitev kartice CF s fonti in vpisanim macrojem

Črtne kode

Kyocera Mita tiskalniki in multifunkcijske naprave znajo s pomočjo ukaza sami natisniti črtno kodo. Kako to storimo je prikazano v spodnjem primeru:

!R! BARC42,N,"TO JE LE TEST",100,100,2,4,6,8,2,4,6,8;EXIT;


Kaj pomenijo posamezni segmenti ukaza:

!R! BARC42,N,"TO JE LE TEST",100,100,2,4,6,8,2,4,6,8;EXIT;
Navodilo tiskalniku, da je nadaljevanje ukaz v »Prescribe« jeziku

!R! BARC42,N,"TO JE LE TEST",100,100,2,4,6,8,2,4,6,8; EXIT;
Tiskanje črtne kode, oblike 42 (UCC/EAN 128). Možnih 44 različnih.

!R! BARC42,N,"TO JE LE TEST",100,100,2,4,6,8,2,4,6,8; EXIT;
Vsebina črtne kode izpisana ali ne. Možne opcije »Y« ali »N«.

!R! BARC42,N,"TO JE LE TEST",100,100,2,4,6,8,2,4,6,8; EXIT;
Tekst v črtni kodi. Obvezno v narekovajih!!!

!R! BARC42,N,"TO JE LE TEST",100,100,2,4,6,8,2,4,6,8; EXIT;
Velikost črtne kode in presledkov med segmenti v kodi.

!R! BARC42,N,"TO JE LE TEST",100,100,2,4,6,8,2,4,6,8;EXIT;
Navodilo tiskalniku, naj gre iz komandnega načina in vse kar je v nadaljevanju natisne.